PROFESJONALIŚCI

ZESPÓŁ WISE MIND

Sylwia Wojtysiak - Psychoterapeutka par i rodzin, seksuolog

Trenerka i szkoleniowiec, wykładowca. Dyrektorka Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej i Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Integratywnej w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, delegat w Polskiej Radzie Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. W Warszawie prowadzi głównie psychoterapię par/małżeństw i rodzin, ale także psychoterapię indywidualną i grupową. Specjalizuje się w psychoterapii psychoz oraz innych zaburzeń psychicznych, tj. zaburzeń osobowości, depresji, odżywiania i innych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu seksualności i psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej posługuje się najnowszą wiedzą naukową oraz sprawdzonymi, aczkolwiek również nowatorskimi technikami. Stworzyła i rozwija psychokinoterapię© - autorską metodę wykorzystania filmu w pracy psychoterapetycznej, którą od 2014r prowadzi w Psychoterapeutycznym Klubie Filmowym w Poznaniu.

Krzysztof Paszkowski - adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Korzystając z doświadczenia nabytego w trakcie kilkunastoletniej praktyki, zajmuje się udzielaniem porad prawnych związanych z prawem rodzinnym jak też karnym. Traktuje dobro swoich klientów priorytetowo, dba o zachowanie najwyższych standardów w każdym aspekcie świadczonych usług, prowadzi zlecone sprawy dążąc do zapewnienia jak najdalej idącej ochrony ich praw, zwłaszcza prawa do sprawiedliwego procesu. W trakcie aplikacji sędziowskiej, odbywanej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie - (zakończonej zdanym egzaminem sędziowskim), miał okazję dokładnie poznać specyfikę orzekania m.in. w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zwłaszcza rozwodowych, także o podział majątku i ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem.
Szczęśliwy mąż i tata, pasjonat historii i sportu.

Anna Jednorałek - Adwokat

Jest adwokatem z praktyką od 2002 r., świadczy pomoc prawną w obszarze szeroko rozumianego prawa rodzinnego i cywilnego oraz w zakresie rozwiązywania spraw karnych oraz sporów. Doświadczenie to zdobyła pracując w spółkach, kancelarii adwokackiej oraz w ramach aktualnie prowadzonej indywidualnej praktyki we współpracy z podmiotami różnych branż. Doradza osobom fizycznym, w zakresie wszystkich aspektów prawa rodzinnego, w tym szczególnie rozwodów, i rozwodów z orzeczeniem o winie oraz spraw karnych.
Jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Tomasz Bielenik - DORADCA MAJĄTKOWY / PODATKOWY

Jest adwokatem i licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatku CIT i podatku od nieruchomości, jak również w kwestiach dotyczących opodatkowania obrotu nieruchomościami. Obszar jego specjalizacji obejmuje ponadto prawo gospodarcze oraz prawo obrotu nieruchomościami, a także realizację inwestycji budowlanych. Doradza w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz planowania struktur podatkowych pod kątem minimalizacji zobowiązań podatkowych. Świadczy również usługi doradztwa związane z inwestycjami w ramach projektów opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Obecnie praktykuje w kancelarii Miller Canfield. Meloman i kolekcjoner płyt winylowych, ojciec dwóch nastoletnich córek.

dr Anna Rustecka-Krawczyk - PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Pracuje jako wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Zajmuje się problematyką zdrowia psychicznego oraz znaczeniem bliskich związków dla dobrostanu psychicznego. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą wymagającą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jak i z rodzinami. Zajmowała się pacjentami w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła między innymi kursy: „Diagnoza dzieci w wieku szkolnym“, „Genogram - klucz do zrozumienia rodziny“, „Pozytywna dyscyplina“, „Przejawy seksualności u dzieci“, „Rozpoznawanie sytuacji psychopedagogicznej dziecka“, „Mediacje rodzinne - teoria i praktyka“, atakże szkolenia z zakresu myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych. Miłośniczka kultury hiszpańskiej, dobrych kryminałów i kuchni gruzińskiej.

Katarzyna Sikora - MEDIATOR

Stały mediator przy sądach warszawskich. Pedagog. Ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i ma wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu różnych typów konfliktów. Zdobyła certyfikaty m.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, pracy z rodziną i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. Na Wydziale Prawa Sądowego Uczelni Łazarskiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnych i karnych. Długoletni mediator w Polskim Centrum Mediacji Dużo biega i trenuje animal flow. Mama trójki dzieci.

Andrzej Wichrowski - psychoterapeuta

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz pierwszej edycji szkolenia psychoterapeutycznego w analizie egzystencjalnej (GLE-International, GLE-Polska, 2008-2013). Obecnie kończy czteroipółletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim (atestowane przez SNP PTP) i uczestniczy w dwuletnim szkoleniu z terapii stanów ego.

„W pracy bliska jest mi idea znajdowania porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi lub zdysocjowanymi częściami osobowości; refleksji nad tym, jakie wartości wyznajemy a jakie urzeczywistniamy; wreszcie myślenie o etapach życia w kontekście procesów które tworzymy“.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Lubi filmy „heist” , ostatnim skokiem jest dla niego udział w międzynarodowym projekcie badawczym TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study). Bez nadęcia przywiązuje wagę do dobrego wzornictwa, lubi spacerować po Warszawie.

Anna Klaus – Zielińska - Psycholog / Coach/Doradca rozwoju osobistego

Psycholog społeczny (Uniwersytet Warszawski), coach i trener warsztatów psychoedukacyjnych (Uniwersytet Warszawski) Absolwentka podyplomowych studiów "Psychologia zachowań" (UW), oraz „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie“ (SWPS).
Ukończyła liczne szkolenia m.in z dialogu motywującego, uważności i współczucia, pomocy psychologicznej osób zgłaszających niepowodzenie w związkach. A także wywiadu, pracy z genogramem, i diagnozy w systemowej terapii rodzin. Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę (Polski Instytut Ericksonowski) Specjalizuje się w pomocy osobom deklarującym trudności w związku. Od kilkunastu lat pracuje, słuchając i zadając pytania, które pozwalają klientom odkryć, że mają w sobie wszystko, co jest im potrzebne do osiągnięcia poczucia satysfakcjonującego życia.
Szkoleniowiec i trener warsztatów z kompetencji miękkich (m.in; komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, odporności na stres), autoprezentacji (firmy prywatne, Fundacja Polsko – Amerykańska, Szkoła Liderów) i warsztatów dla rodziców. Prowadzi też różnego rodzaju grupy rozwojowe dla kobiet w trudnych relacjach. Pracowała jako wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Podróżnik, żeglarz, szczęśliwa żona i mama.

Bożena Koziej - Mediator

Jest stałym mediatorem przy sądach warszawskich. Posiada certyfikatyz zakresu m.in efektywnego zarządzania pracownikami, pracy z emocjami i umiejętności wspierania stron oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań. Dysponuje 20 letnim doświadczeniem w rozwiązywaniu wszelkiego typu konfliktów i negocjowaniu umów handlowych.
Na Wydziale Prawa Sądowego Uczelni Łazarskiego ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnych i karnych. Długoletni mediator w Polskim Centrum Mediacji
Pochłania książki i pasjonuje się zdobywaniem wiedzy o kamieniach szlachetnych.

Agnieszka Turula - Psychoterapeutka dla dzieci i młodzieży, artterapeutka

Jestem psychoterapeutką, szkolącą się w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie i pedagogiem. Ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, kurs arteterapii w Instytucie Ericsonowskim, cykl szkoleń z zakresu pracy socjoterapeutycznej i dialogu motywującego. Prowadzę konsultacje dla rodziców oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży. Zajmuję się również prowadzeniem grup i warsztatów rozwojowych dla dzieci i młodzieży, warsztatów umiejętności społecznych, warsztatów dla rodziców. Od lat jestem związana ze środowiskiem warszawskich organizacji pozarządowych oraz szkołami demokratycznymi, wspieram młodzież realizującą obowiązek szkolny poza placówkami edukacyjnymi. W swojej pracy skupiam się na wsparciu w zrozumieniu trudności, znalezieniu jej źródła, a także w szukaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb i możliwości osoby. Wierzę, że nie ma sytuacji bez wyjścia, są takie, do których trzeba dopasować odpowiednie rozwiązanie, korzystając z zasobów, które ma się na tu i teraz.

Arkadiusz Wasylów - RADCA PRAWNY

Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Radca Prawny z trzydziestoletnim stażem, członek korporacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 20 lat prowadzi cieszącą się dużym zaufaniem klientów Kancelarię NET LEX świadczącą usługi w zakresie doradztwa i wsparcia w obszarach prawa istotnych dla różnego rodzaju stosunków społecznych. Specjalizuje się w doradztwie i reprezentacji podmiotów z zakresie; szeroko pojętych prawnych aspektów relacji rodzinnych, rozwodów, opieki nad dziećmi, podziału majątku, spadków, darowizn, upadłości konsumenckich i długów wszelkiego rodzaju.