PROFESJONALIŚCI

ZESPÓŁ WISE MIND

Sylwia Wojtysiak - Psychoterapeutka par i rodzin, seksuolog

Trenerka i szkoleniowiec, wykładowca. Dyrektorka Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej i Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Integratywnej w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, delegat w Polskiej Radzie Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. W Warszawie prowadzi głównie psychoterapię par/małżeństw i rodzin, ale także psychoterapię indywidualną i grupową. Specjalizuje się w psychoterapii psychoz oraz innych zaburzeń psychicznych, tj. zaburzeń osobowości, depresji, odżywiania i innych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu seksualności i psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej posługuje się najnowszą wiedzą naukową oraz sprawdzonymi, aczkolwiek również nowatorskimi technikami. Stworzyła i rozwija psychokinoterapię© - autorską metodę wykorzystania filmu w pracy psychoterapetycznej, którą od 2014r prowadzi w Psychoterapeutycznym Klubie Filmowym w Poznaniu.

Krzysztof Paszkowski - adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Korzystając z doświadczenia nabytego w trakcie kilkunastoletniej praktyki, zajmuje się udzielaniem porad prawnych związanych z prawem rodzinnym jak też karnym. Traktuje dobro swoich klientów priorytetowo, dba o zachowanie najwyższych standardów w każdym aspekcie świadczonych usług, prowadzi zlecone sprawy dążąc do zapewnienia jak najdalej idącej ochrony ich praw, zwłaszcza prawa do sprawiedliwego procesu. W trakcie aplikacji sędziowskiej, odbywanej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie - (zakończonej zdanym egzaminem sędziowskim), miał okazję dokładnie poznać specyfikę orzekania m.in. w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zwłaszcza rozwodowych, także o podział majątku i ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem.
Szczęśliwy mąż i tata, pasjonat historii i sportu.

Marla Mikołajewska - Adwokat

Adwokat z doświadczeniem w skomplikowanych sprawach rodzinnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w postępowaniach okołorodzinnych w Warszawie i w Chorzowie. Doświadczenie zdobyła współpracując ze znanymi kancelariami oraz obsługując organizacje non profit, w tym udzielając pomocy prawnej państwowym instytucjom wspierającym rodzinę. Praktyka Pani Mecenas cały czas skupia się na obsłudze osób, które znalazły się sytuacji rozwodowej (wina, rozwód) lub około rozwodowej (kontakty, alimenty, miejsce zamieszkania dziecka), oraz postępowaniach związanych z podziałem majątku wspólnego, ale także obejmuje pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckich i przedsiębiorców. Prywatnie uwielbia podróżować i wspinać się, szczególnie po polskich górach.

Tomasz Bielenik - DORADCA MAJĄTKOWY / PODATKOWY

Jest adwokatem i licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatku CIT i podatku od nieruchomości, jak również w kwestiach dotyczących opodatkowania obrotu nieruchomościami. Obszar jego specjalizacji obejmuje ponadto prawo gospodarcze oraz prawo obrotu nieruchomościami, a także realizację inwestycji budowlanych. Doradza w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz planowania struktur podatkowych pod kątem minimalizacji zobowiązań podatkowych. Świadczy również usługi doradztwa związane z inwestycjami w ramach projektów opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Obecnie praktykuje w kancelarii Miller Canfield. Meloman i kolekcjoner płyt winylowych, ojciec dwóch nastoletnich córek.

dr Anna Rustecka-Krawczyk - PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Pracuje jako wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Zajmuje się problematyką zdrowia psychicznego oraz znaczeniem bliskich związków dla dobrostanu psychicznego. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą wymagającą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jak i z rodzinami. Zajmowała się pacjentami w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła między innymi kursy: „Diagnoza dzieci w wieku szkolnym“, „Genogram - klucz do zrozumienia rodziny“, „Pozytywna dyscyplina“, „Przejawy seksualności u dzieci“, „Rozpoznawanie sytuacji psychopedagogicznej dziecka“, „Mediacje rodzinne - teoria i praktyka“, atakże szkolenia z zakresu myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych. Miłośniczka kultury hiszpańskiej, dobrych kryminałów i kuchni gruzińskiej.

Iga Elwira Grzegrzółka - PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Doświadczenie zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na stażu w klinice Psychomedic. Absolwentka: Psychologii na Uniwersytecie SWPS, kursów terapii ericksonowskiej i arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix, AZ, USA, treningów porozumienia bez przemocy (NVC) m.in. w Szkole Empatii oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających kryzysu w relacji ze sobą lub z innymi. Pracuje pod superwizją. Prywatnie wielbicielka tańców latynoskich

Andrzej Wichrowski - psychoterapeuta

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz pierwszej edycji szkolenia psychoterapeutycznego w analizie egzystencjalnej (GLE-International, GLE-Polska, 2008-2013). Obecnie kończy czteroipółletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim (atestowane przez SNP PTP) i uczestniczy w dwuletnim szkoleniu z terapii stanów ego.

„W pracy bliska jest mi idea znajdowania porozumienia pomiędzy skonfliktowanymi lub zdysocjowanymi częściami osobowości; refleksji nad tym, jakie wartości wyznajemy a jakie urzeczywistniamy; wreszcie myślenie o etapach życia w kontekście procesów które tworzymy“.

Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Lubi filmy „heist” , ostatnim skokiem jest dla niego udział w międzynarodowym projekcie badawczym TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study). Bez nadęcia przywiązuje wagę do dobrego wzornictwa, lubi spacerować po Warszawie.

Anna Klaus – Zielińska - Psycholog / Coach/Doradca rozwoju osobistego

Psycholog społeczny (Uniwersytet Warszawski), coach i trener warsztatów psychoedukacyjnych (Uniwersytet Warszawski) Absolwentka podyplomowych studiów "Psychologia zachowań" (UW), oraz „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie“ (SWPS).
Ukończyła liczne szkolenia m.in z dialogu motywującego, uważności i współczucia, pomocy psychologicznej osób zgłaszających niepowodzenie w związkach. A także wywiadu, pracy z genogramem, i diagnozy w systemowej terapii rodzin. Obecnie w trakcie szkolenia na psychoterapeutę (Polski Instytut Ericksonowski) Specjalizuje się w pomocy osobom deklarującym trudności w związku. Od kilkunastu lat pracuje, słuchając i zadając pytania, które pozwalają klientom odkryć, że mają w sobie wszystko, co jest im potrzebne do osiągnięcia poczucia satysfakcjonującego życia.
Szkoleniowiec i trener warsztatów z kompetencji miękkich (m.in; komunikacji werbalnej i niewerbalnej, asertywności, odporności na stres), autoprezentacji (firmy prywatne, Fundacja Polsko – Amerykańska, Szkoła Liderów) i warsztatów dla rodziców. Prowadzi też różnego rodzaju grupy rozwojowe dla kobiet w trudnych relacjach. Pracowała jako wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Podróżnik, żeglarz, szczęśliwa żona i mama.

Magdalena Furmańczuk - Prawnik kanonista

Prawnik kanonista, specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego . Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ukończyła studia z zakresu prawa i prawa kanonicznego. Po uzyskaniu tytuł magistra prawa kanonicznego, przystąpiła i pozytywnie złożyła egzamin licencjacki (Licentiatus in Iure Canonico) dający możliwość wykonywania zawodów prawniczych w Kościele Katolickim. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Prywatnie miłośniczka motoryzacji , książek i aktywnego spędzania czasu.

Anita Michta - Mediator

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS, kierunek Prawo w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na Akademii Prawa Sądowego w zakresie mediacji cywilnych, rodzinnych oraz w sprawach karnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego. Członek Polskiego Centrum Mediacji. Jej pasją są mediacje rodzinne, ponieważ uczestnicy mediacji dzięki rozmowie z udziałem bezstronnego mediatora mają szansę wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. Mediacje umożliwiają prowadzenie trudnych oraz pełnych emocji rozmów w uporządkowany oraz bezpieczny sposób. Każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań, a także wątpliwości. Obecnie pisze pracę doktorską której tematem są alimenty na rzecz byłego małżonka. W wolnym czasie namiętnie czyta książki oraz gra w squash. Mama uroczej 7-latki.

Arkadiusz Wasylów - RADCA PRAWNY

Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Radca Prawny z trzydziestoletnim stażem, członek korporacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 20 lat prowadzi cieszącą się dużym zaufaniem klientów Kancelarię NET LEX świadczącą usługi w zakresie doradztwa i wsparcia w obszarach prawa istotnych dla różnego rodzaju stosunków społecznych. Specjalizuje się w doradztwie i reprezentacji podmiotów z zakresie; szeroko pojętych prawnych aspektów relacji rodzinnych, rozwodów, opieki nad dziećmi, podziału majątku, spadków, darowizn, upadłości konsumenckich i długów wszelkiego rodzaju.