WISEMIND

POMOC PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zmiany są trudne dla każdego, ale zwłaszcza dla dzieci, więc pomoc psychologa dla dzieci i młodzieży daje poczucie, że jest pod ręką ktoś, kto wie, jak dziecko mądrze chronić. Przede wszystkim wie, jak z nim rozmawiać i w jaki sposób zadbać o jego potrzeby.

Dobrze jest mieć świadomość, że w trudnym dla całej rodziny czasie zadbało się o potrzeby dzieci jak najlepiej. Chodzi o potrzeby oczywiste i nazwane, ale i te, których zwykle tak trudno się domyślić samemu.

  • Indywidualne konsultacje dla rodziców rozszerzające kompetencje wychowawcze
  • Konsultacje w zakresie zachowań agresywnych i lękowych u dzieci
  • Konsultacje w zakresie trudności pojawiających się w szkole
  • Konsultacje dla rodziców dzieci nastoletnich – wycofanie się, lęk, agresja, stany depresyjne
  • Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci przejawiających zachowania autoagresywne i deklarujących myśli samobójcze.
  • Warsztaty z terapii przez sztukę dla dzieci w wieku 5 – 11 lat (pogłębianie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nazywanie świata emocji, zwiększanie zdolności społecznych  i komunikacyjnych, zdjęcie z dziecka odpowiedzialności za rozpad związku).
  • Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla rodziców (poprawa jakości i efektywności komunikacji z dzieckiem oraz  z partnerem, wzrost poczucia własnej wartości jako rodzica, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dziecka, dookreślenie obszarów do pracy własnej podczas coachingu lub psychoterapii)