Zdrada w małżeństwie

Zdrada w małżeństwie. Przetrwać czy wziąć rozwód?   Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związku. Rodzi z reguły bardzo dużo trudnych emocji, i uderza w cały system rodzinny. A jak patrzy na zdradę polskie prawo rodzinne? Przepisy prawa polskiego nakładają na oboje małżonków obowiązek wierności (art.23 k.r. i o.). Brak dochowania tego obowiązku skutkuje sankcją w … Czytaj dalej Zdrada w małżeństwie