WISEMIND

Jak pomagamy gdy wystepują trudności u dzieci

„Życie z dziećmi w rodzinie nie polega na tym, co potocznie nazywamy wychowaniem. Decydująca jest jakość indywidualnego i wspólnego życia dorosłych. Życie dorosłych ma większy wpływ na dzieci niż jakiekolwiek świadome próby i metody wychowawcze”.

Jesper Juul

POmoc dla dzieci i młodzieży

  • Pracujemy z całym system rodzinnym
  • Pomagamy rodzicom tak, aby w czasie trudności w swojej relacji potrafili jak najlepiej dać emocjonalne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa dzieciom.
  • Edukujemy i wyposażamy dorosłych w narzędzia, dzięki którym mogą lepiej pełnić swoje rodzicielskie role w rodzinie. Pracujemy z parami w kryzysie rozstania nad komunikacją.