WISEMIND

MEDIACJE

Mediacje pozwalają na rozwiązywanie konfliktów w sposób,  zadowalający obie strony. Jedynym warunkiem jest wyrażenie przez strony dobrowolnej zgody na ten proces. Szanujemy Twój czas – większość spraw zamyka się na trzech do pięciu spotkań.
W przeciwieństwie do kosztów procesu sądowego, koszt mediacji jest znacząco mniejszy i od samego początku łatwy do precyzyjnego oszacowania.

Mediacje rekomendujemy parom w każdej sytuacji rozwodowej, również, a może szczególnie wtedy, gdy ilość trudnych emocji w rodzinie jest bardzo duża bo np nastąpiła zdrada w małżeństwie.

Ugoda zawarta w obecności mediatora ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

  • Ustalenie ze stronami warunków rozwodu, przygotowanie ugody mediacyjnej, przygotowanie pozwu rozwodowego.
  • Stworzenie rodzicielskiego planu wychowawczego. przygotowanie ugody, sporządzenie wniosku o zatwierdzenie przez sąd.
  • Ustalenie kontaktów, przygotowanie ugody, sporządzenie wniosku o zatwierdzenie ugody,
  • Ustalenie ze stronami wysokości świadczeń alimentacyjnych, przygotowanie ugody, przygotowanie wniosku o zatwierdzenie ugody.
  • Podział majątku, przygotowywanie ugody mediacyjnej, wniosek o zatwierdzenie ustaleń.
  • Podział zobowiązań związanych z kredytami (w tym hipotecznym),przygotowywanie ugody mediacyjnej, wniosek o zatwierdzenie ustaleń.
  • Mediacje pomiędzy kredytobiorcami kredytów hipotecznych i bankami

A także; mediacje dla par poprawiające jakość komunikacji w związku, mediacje rodzicielskie (po rozwodzie) i mediacje rówieśnicze (szczególnie dedykowane dzieciom z patchworkowych rodzin)