PROFESJONALIŚCI

ZESPÓŁ WISE MIND

Sylwia Wojtysiak - Psychoterapeutka par i rodzin, seksuolog

Trenerka i szkoleniowiec, wykładowca. Dyrektorka Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej i Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Integratywnej w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, delegat w Polskiej Radzie Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. W Warszawie prowadzi głównie psychoterapię par/małżeństw i rodzin, ale także psychoterapię indywidualną i grupową. Specjalizuje się w psychoterapii psychoz oraz innych zaburzeń psychicznych, tj. zaburzeń osobowości, depresji, odżywiania i innych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu seksualności i psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej posługuje się najnowszą wiedzą naukową oraz sprawdzonymi, aczkolwiek również nowatorskimi technikami. Stworzyła i rozwija psychokinoterapię© - autorską metodę wykorzystania filmu w pracy psychoterapetycznej, którą od 2014r prowadzi w Psychoterapeutycznym Klubie Filmowym w Poznaniu.

Krzysztof Paszkowski - adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Korzystając z doświadczenia nabytego w trakcie kilkunastoletniej praktyki, zajmuje się udzielaniem porad prawnych związanych z prawem rodzinnym jak też karnym. Traktuje dobro swoich klientów priorytetowo, dba o zachowanie najwyższych standardów w każdym aspekcie świadczonych usług, prowadzi zlecone sprawy dążąc do zapewnienia jak najdalej idącej ochrony ich praw, zwłaszcza prawa do sprawiedliwego procesu. W trakcie aplikacji sędziowskiej, odbywanej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie - (zakończonej zdanym egzaminem sędziowskim), miał okazję dokładnie poznać specyfikę orzekania m.in. w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zwłaszcza rozwodowych, także o podział majątku i ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem.
Szczęśliwy mąż i tata, pasjonat historii i sportu.

Marla Mikołajewska - Adwokat

Adwokat z doświadczeniem w skomplikowanych sprawach rodzinnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach, członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w postępowaniach okołorodzinnych w Warszawie i w Chorzowie. Doświadczenie zdobyła współpracując ze znanymi kancelariami oraz obsługując organizacje non profit, w tym udzielając pomocy prawnej państwowym instytucjom wspierającym rodzinę. Praktyka Pani Mecenas cały czas skupia się na obsłudze osób, które znalazły się sytuacji rozwodowej (wina, rozwód) lub około rozwodowej (kontakty, alimenty, miejsce zamieszkania dziecka), oraz postępowaniach związanych z podziałem majątku wspólnego, ale także obejmuje pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckich i przedsiębiorców. Prywatnie uwielbia podróżować i wspinać się, szczególnie po polskich górach.

Tomasz Bielenik - DORADCA MAJĄTKOWY / PODATKOWY

Jest adwokatem i licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatku CIT i podatku od nieruchomości, jak również w kwestiach dotyczących opodatkowania obrotu nieruchomościami. Obszar jego specjalizacji obejmuje ponadto prawo gospodarcze oraz prawo obrotu nieruchomościami, a także realizację inwestycji budowlanych. Doradza w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych oraz planowania struktur podatkowych pod kątem minimalizacji zobowiązań podatkowych. Świadczy również usługi doradztwa związane z inwestycjami w ramach projektów opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Obecnie praktykuje w kancelarii Miller Canfield. Meloman i kolekcjoner płyt winylowych, ojciec dwóch nastoletnich córek.

dr Anna Rustecka-Krawczyk - PSYCHOLOG DZIECI I MLODZIEZY

Pracuje jako wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Zajmuje się problematyką zdrowia psychicznego oraz znaczeniem bliskich związków dla dobrostanu psychicznego. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą wymagającą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jak i z rodzinami. Zajmowała się pacjentami w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła między innymi kursy: „Diagnoza dzieci w wieku szkolnym“, „Genogram - klucz do zrozumienia rodziny“, „Pozytywna dyscyplina“, „Przejawy seksualności u dzieci“, „Rozpoznawanie sytuacji psychopedagogicznej dziecka“, „Mediacje rodzinne - teoria i praktyka“, atakże szkolenia z zakresu myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych. Miłośniczka kultury hiszpańskiej, dobrych kryminałów i kuchni gruzińskiej.

Iga Elwira Grzegrzółka - PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Doświadczenie zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na stażu w klinice Psychomedic. Absolwentka: Psychologii na Uniwersytecie SWPS, kursów terapii ericksonowskiej i arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix, AZ, USA, treningów porozumienia bez przemocy (NVC) m.in. w Szkole Empatii oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających kryzysu w relacji ze sobą lub z innymi. Pracuje pod superwizją. Prywatnie wielbicielka tańców latynoskich

Izabela Bombińska - Rudnik i Marta Irla - Sowińska - Radcowie Prawni w Kancelarii Radców Prawnych IBL

Radca prawny Izabela Bombińska-Rudnik – radca prawny legitymujący się 10 letnim doświadczeniem zawodowym, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2016 r. Specjalizuje się w obsłudze spraw rodzinnych a także doradztwie w zakresie prawa handlowego. Praktyka Pani Mecenas w zakresie prawa rodzinnego koncentruje się wokół spraw o rozwód, separację, alimenty, kontakty, ale także sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, czy podział majątku po rozwodzie. W zakresie doradztwa dotyczącego prawa handlowego, świadczona pomoc obejmuje bieżące doradztwo dla przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego
Radca prawny Marta Irla-Sowińska - radca prawny legitymujący się 15 letnim doświadczeniem zawodowym, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2012 r. Posiada bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa prawnego i obsługi podmiotów gospodarczych. Prowadzi liczne procesy sądowe, a w szczególności procesy w sprawach rodzinnych, gospodarczych i budowlanych. Bogate doświadczenie procesowe pozwala Pani Mecenas prowadzić nawet najbardziej skomplikowane rozwody, sprawy o alimenty i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.
Panie Mecenas to założycielki Kancelarii Radców Prawnych IBL, która począwszy od 2016 roku nieprzerwanie oferuje wsparcie prawne dla osób fizycznych i przedsiębiorców. Siedziba Kancelarii znajduje się w sercu Warszawskiej Pragi, przy metrze Warszawa Wileńska. Świadczona pomoc obejmuje poradnictwo i pomoc prawną na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i nieruchomości a także bieżącą obsługę prawną firm. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się standardom realizowania pomocy prawnej, Kancelaria realizuje porady prawne także w formie wideokonferencji. Standardem pracy radców prawnych jest indywidualne podejście do każdego zagadnienia prawnego, gwarantujące wysoki poziom świadczonych usług, dopasowanych do potrzeb klienta.

Anna Klaus – Zielińska - Psycholog / Psychoterapeuta/

Psycholog społeczny (Uniwersytet Warszawski, SWPS), psychoterapeuta (Polski Instytut Ericksonowski). Absolwentka podyplomowych studiów "Psychologia zachowań" (UW), oraz „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie“ (SWPS).
Ukończyła liczne szkolenia m.in z dialogu motywującego, uważności i współczucia, pomocy psychologicznej osób zgłaszających niepowodzenie w związkach. A także wywiadu, pracy z genogramem, i diagnozy w systemowej terapii rodzin. Specjalizuje się w pomocy osobom i parom doświadczającym trudności w związku. Pracuje z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym i przy interwencyjnym wsparciu dzieci oraz młodzieży. Od kilkunastu lat słucha i zadaje pytania, które pozwalają klientom odkryć, że mają w sobie wszystko, co jest im potrzebne do osiągnięcia poczucia satysfakcjonującego życia.
Pracuje w Poradni Psychologiczno - Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Warszawie, prowadzi też grupy rozwojowe dla kobiet w trudnych relacjach i warsztaty z kompetencji rodzicielskich. Pracowała jako wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Podróżnik, żeglarz, szczęśliwa żona i mama dwóch asertywnych córek.

Magdalena Furmańczuk - Prawnik kanonista

Prawnik kanonista, specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego . Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ukończyła studia z zakresu prawa i prawa kanonicznego. Po uzyskaniu tytuł magistra prawa kanonicznego, przystąpiła i pozytywnie złożyła egzamin licencjacki (Licentiatus in Iure Canonico) dający możliwość wykonywania zawodów prawniczych w Kościele Katolickim. Należy do Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Prywatnie miłośniczka motoryzacji , książek i aktywnego spędzania czasu.

Marcjanna Dębska - Mediator i adwokat

Certyfikowana mediatorka, adwokatka i działaczka społeczna. Wierzy, że przez swoja prace może mieć wpływ na świat, w którym żyje. Na co dzień zajmuje się sprawami rodzinnymi, rozwodami (również tymi w rodzinach międzykulturowych), alimentami, władzą rodzicielską oraz podziałem majątku. Doradza, jak przejść przez rozstanie mądrze, zachęcając do polubownych rozwiązań. W swoich działaniach kieruje się troską i wzajemnym bezpieczeństwem partnerów oraz ich dzieci. Prowadzi też postępowania dotyczące uprowadzeń dzieci i ich funkcjonowania w systemie rodzinnym. Pełni rolę prezeski w Centrum Mediacji Izby Adwokackiej. Skupia się na sztuce rozwiązywania sporów, w tym tych międzynarodowych. Wierzy w nowe standardy komunikacji oparte na polubownych metodach dyskusji. Jako działacza społeczna, zaangażowana jest w sprawy związane z praworządnością. To ekspertka w Fundacji Batorego, gdzie wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Stowarzyszenia im prof. Hołdy, działającego na rzecz rozwoju edukacji prawniczej i poszanowania praw człowieka. Laureatka nagrody ,,Kobieta Adwokatury 2017" za działania na rzecz praworządności w kraju oraz edukacji prawnej. Prywatnie mama trójki wspaniałych dzieci — Kostka, Frani i Mundka.

Arkadiusz Wasylów - RADCA PRAWNY

Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Radca Prawny z trzydziestoletnim stażem, członek korporacji w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 20 lat prowadzi cieszącą się dużym zaufaniem klientów Kancelarię NET LEX świadczącą usługi w zakresie doradztwa i wsparcia w obszarach prawa istotnych dla różnego rodzaju stosunków społecznych. Specjalizuje się w doradztwie i reprezentacji podmiotów z zakresie; szeroko pojętych prawnych aspektów relacji rodzinnych, rozwodów, opieki nad dziećmi, podziału majątku, spadków, darowizn, upadłości konsumenckich i długów wszelkiego rodzaju.