PROFESJONALIŚCI

ZESPÓŁ WISE MIND

Sylwia Wojtysiak - Psychoterapeutka par i rodzin

Trenerka i szkoleniowiec, wykładowca. Dyrektorka Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej i Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Integratywnej w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, delegat w Polskiej Radzie Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. W Warszawie prowadzi głównie psychoterapię par/małżeństw i rodzin, ale także psychoterapię indywidualną i grupową. Specjalizuje się w psychoterapii psychoz oraz innych zaburzeń psychicznych, tj. zaburzeń osobowości, depresji, odżywiania i innych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu seksualności i psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej oraz szkoleniowej posługuje się najnowszą wiedzą naukową oraz sprawdzonymi, aczkolwiek również nowatorskimi technikami. Stworzyła i rozwija psychokinoterapię© - autorską metodę wykorzystania filmu w pracy psychoterapetycznej, którą od 2014r prowadzi w Psychoterapeutycznym Klubie Filmowym w Poznaniu.

Krzysztof Paszkowski - adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Korzystając z doświadczenia nabytego w trakcie kilkunastoletniej praktyki, zajmuje się udzielaniem porad prawnych związanych z prawem rodzinnym.. Traktuje dobro swoich klientów priorytetowo, dba o zachowanie najwyższych standardów w każdym aspekcie świadczonych usług, prowadzi zlecone sprawy dążąc do zapewnienia jak najdalej idącej ochrony ich praw, zwłaszcza prawa do sprawiedliwego procesu. W trakcie aplikacji sędziowskiej, odbywanej w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie - (zakończonej zdanym egzaminem sędziowskim), miał okazję dokładnie poznać specyfikę orzekania m.in. w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, zwłaszcza rozwodowych, także o podział majątku i ustalenia kontaktów rodzica z dzieckiem.
Szczęśliwy mąż i tata, pasjonat historii i sportu.

dr Anna Rustecka-Krawczyk - PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEZY PEDAGOG

Pracuje jako wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Zajmuje się problematyką zdrowia psychicznego oraz znaczeniem bliskich związków dla dobrostanu psychicznego. Pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą wymagającą wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jak i z rodzinami. Zajmowała się pacjentami w Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła między innymi kursy: „Diagnoza dzieci w wieku szkolnym“, „Genogram - klucz do zrozumienia rodziny“, „Pozytywna dyscyplina“, „Przejawy seksualności u dzieci“, „Rozpoznawanie sytuacji psychopedagogicznej dziecka“, „Mediacje rodzinne - teoria i praktyka“, atakże szkolenia z zakresu myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych. Miłośniczka kultury hiszpańskiej, dobrych kryminałów i kuchni gruzińskiej.

Olga Krodowska - PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapeutka poznawczo – behawioralna w trakcie 4-letniego szkolenia i pedagog. Absolwentka kursów z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Porozumienia bez Przemocy, treningów umiejętności społecznych, zastępowania agresji oraz dialogu motywującego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zdobywała podczas staży klinicznych w Instytucie Neurologii i Psychiatrii (Klinika Dzieci i Młodzieży, III Klinika Psychiatryczna). Na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 15 r.ż.) doświadczającymi m.in.: zaburzeń nastroju trudności w relacjach społecznych lęków zaburzeń odżywiania uzależnień behawioralnych trudności adaptacyjnych zachowań autoagresywnych trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami nieśmiałości, niskiej samooceny Kontakt; okrodowska@gmail.com tel 506 186 084

Anna Klaus – Zielińska - Psycholog / Psychoterapeuta/

Psycholog społeczny (Uniwersytet Warszawski, SWPS), psychoterapeuta (Polski Instytut Ericksonowski). Absolwentka podyplomowych studiów "Psychologia zachowań" (UW), oraz „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie“ (SWPS).
Ukończyła liczne szkolenia m.in z dialogu motywującego, uważności i współczucia, pomocy psychologicznej osób zgłaszających niepowodzenie w związkach. A także wywiadu, pracy z genogramem, i diagnozy w systemowej terapii rodzin. Specjalizuje się w pomocy osobom i parom doświadczającym trudności w związku. Pracuje z rodzinami w kryzysie okołorozwodowym i przy interwencyjnym wsparciu dzieci oraz młodzieży. Od kilkunastu lat słucha i zadaje pytania, które pozwalają klientom odkryć, że mają w sobie wszystko, co jest im potrzebne do osiągnięcia poczucia satysfakcjonującego życia.
Pracuje w Poradni Psychologiczno - Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Warszawie, prowadzi też grupy rozwojowe dla kobiet w trudnych relacjach i warsztaty z kompetencji rodzicielskich. Pracowała jako wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego. Podróżnik, żeglarz, szczęśliwa żona i mama dwóch asertywnych córek. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Marcjanna Dębska - Mediator i adwokat

Certyfikowana mediatorka, adwokatka i działaczka społeczna. Wierzy, że przez swoja prace może mieć wpływ na świat, w którym żyje. Na co dzień zajmuje się sprawami rodzinnymi, rozwodami (również tymi w rodzinach międzykulturowych), alimentami, władzą rodzicielską oraz podziałem majątku. Doradza, jak przejść przez rozstanie mądrze, zachęcając do polubownych rozwiązań. W swoich działaniach kieruje się troską i wzajemnym bezpieczeństwem partnerów oraz ich dzieci. Prowadzi też postępowania dotyczące uprowadzeń dzieci i ich funkcjonowania w systemie rodzinnym. Pełni rolę prezeski w Centrum Mediacji Izby Adwokackiej. Skupia się na sztuce rozwiązywania sporów, w tym tych międzynarodowych. Wierzy w nowe standardy komunikacji oparte na polubownych metodach dyskusji. Jako działacza społeczna, zaangażowana jest w sprawy związane z praworządnością. To ekspertka w Fundacji Batorego, gdzie wspiera rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Stowarzyszenia im prof. Hołdy, działającego na rzecz rozwoju edukacji prawniczej i poszanowania praw człowieka. Laureatka nagrody ,,Kobieta Adwokatury 2017" za działania na rzecz praworządności w kraju oraz edukacji prawnej. Prywatnie mama trójki wspaniałych dzieci — Kostka, Frani i Mundka.

DR ALEKSANDRA GÓRECKA - PSYCHIATRA, PSYCHOTERAPEUTA

Ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Poza prywatną praktyką lekarską, pracuję również w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie. Od 8 lat opiekuję się głównie pacjentami z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi oraz zaburzeniami snu. Odbywam szkolenie z psychoterapii psychodynamcznej w ramach czteroletniego studium w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ukończyłam kurs "Wprowadzenie do Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP)", zgodny z międzynarodowym modelem szkolenia IEDTA. Wspierałam młodych pacjentów jako edukatorka w projekcie prewencji depresji oraz samobójstw „Czarne fale” Fundacji III Kliniki Psychiatrii "Syntonia". Jestem autorką artykułów kampanii „Nie bój się psychiatry” stworzonej w celu promocji zdrowia psychicznego i seksualnego. Nieustanie podnoszę swoje kwalifikacje i wiedze uczestnicząc w konferencjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych m.in. „Masteclass in Antidepressant Treatment”. W swojej pracy łączę wiedzę z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii. Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu: ⦁ depresji, zaburzeń nastroju ⦁ zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk społeczny, nerwice) ⦁ zaburzeń związanych ze stresem, kryzysem życiowym ⦁ zespołu stresu pourazowego ⦁ nerwic z dolegliwościami somatycznymi ⦁ zaburzeń snu ⦁ zaburzeń osobowości ⦁ zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych ⦁ choroby afektywnej dwubiegunowej ⦁ zaburzeń psychotycznych ⦁ zaburzeń związanych z połogiem Wiem jak ważne jest poczucie komfortu i bezpieczeństwa moich pacjentów. Dlatego do każdego podchodzę z szacunkiem, pełnym zaangażowaniem oraz należytą dyskrecją. Mój bezpośredni numer: 531 662 813