Jak długo trwa proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa potocznie nazywany  „rozwodem kościelnym” ?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w I instancji powinien trwać rok , w II instancji pół roku. Praktyka jednak ustanawia jego wydłużenie. Decydującą o tym przyczyną jest ilość spraw  procedowanych przez dany sąd kościelny. Również aktywność stron i ich zaangażowanie w toczące się postępowanie  wpływają na jego przebieg,  a co z tym jest związane na czas jego trwania.

Pierwszą czynnością zmierzającą do rozpoczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. „rozwodu kościelnego”) jest weryfikacja  i ocena  stanu faktycznego sprawy oraz podstawy prawnej, które stanowić będą nie tyko o jej  przyjęciu lub odrzuceniu przez właściwy sąd ale o całym toku i czasie trwania procesu.  Profesjonalna pomoc adwokata kościelnego i dokonywane w jej obrębie  działania prowadzą do usprawnienia procedury procesu o „unieważnienie ślubu kościelnego” i sprzyjają  w dążeniu do osiągniecia określonego celu.

Kancelaria prawa kanonicznego Magdalena Fufmańczuk