Stop; w sytuacji nasilonego konfliktu ktoś Wam mowi; zatrzymajcie sie Państwo i sprobujcie się porozumieć.

JAK TO WYGLĄDA?
Na pierwszym wspólnym spotkaniu ustalamy zasady mediacji. Podstawowe to; zasada dobrowolności, poufności, bezstronności i neutralności mediatora i procesu mediacji.
Mediacje najczęściej są prowadzone przez parę mediatorów. Ułatwia to zachowanie równowagi między obiema stronami, a także umożliwia mediatorom omówienie ważnych, czasem trudnych sytuacji w mediacji i zaplanowanie kolejnej sesji.

JAKA JEST ROLA MEDIATORA?
Mediator nie jest rzecznikiem żadnej ze stron, obie traktuje tak samo. Sam nie proponuje rozwiązań, ale motywuje strony do ich samodzielnego wypracowania.
Wspiera proces ich komunikacji.

W czasie mediacji staramy sie, aby wybrzmiały wszystkie emocje i potrzeby; żeby strony wzajemnie sie usłyszały i zrozumiały. Właśnie w oparciu o wyartykułowanie potrzeby i wzajemne zrozumienie miedzy stronami buduje sie porozumienie.
To jest niełatwy proces, i dość dlugotrwały, ale satysfakcja z osiagniętego porozumienia jest najczęściej ogromna.
W mediacji nigdy nie ustala się kto ma racje .
To jest warunek podstawowy – bezstronność mediatora wobec stron konfliktu i jego neutralność wobec proponowanych rozwiązań.
To co strony wypracują, ma odpowiadać im, zaspokajać ich potrzeby i potrzeby dzieci.

TRUDNE EMOCJE
To, co jest często trudne w zbudowaniu wzajemnego zrozumienia miedzy stronami , to rożne etapy rozstania , na których znajduje sie każda ze stron. Najcześciej jest tak, że inicjator rozstania znacznie wyprzedza drugą stronę. Często już pożegnał się z nią emocjonalnie, ma nowe plany na przyszłość, lub wręcz zaczął już budować swoje nowe życie. Ten drugi nadal jeszcze tkwi w związku, kocha, cierpi, nie rozumie i ma nadzieje. Dużo jeszcze czasu potrzebuje..
Kiedy przeżywamy trudne emocje, przeważnie mamy poczucie że odczuwamy je w szczególny sposób, że nikt inny tego aż tak  boleśnie nie czuje. Zaskakujacym odkryciem dla wielu osób jest to, że ta druga strona też tak ma. Że wcale nie jest jej lżej ani lepiej.

Mediator uświadamia klientom, że wszystkie uczucia i emocje które w nich są, mają prawo istnieć. Są one niezależne od nas. Są też potrzebne, bo informują nas o naszych ważnych potrzebach. W czasie mediacji pozwalamy, aby one wybrzmiały, nazywamy je, pomagamy je zrozumieć i zaakceptować.