Żadne dziecko nie przejdzie przez rozwód rodziców bez strat emocjonalnych – to wiemy. Ale mało osób wie, że jak wynika z różnych badań, problemy dzieci z rozbitych rodzin wcale nie wiążą się z samym rozwodem, ale z permanentnym konfliktem między rodzicami.

KONFLIKT
Im dłużej ten konflikt trwa, im więcej w nim nienawiści, gier, i wzajemnych oskarżeń, tym trudniej dla dziecka.
A najgorzej na małego człowieka wpływa ciągła niepewność. Trudne do uniesienia są też sprzeczne komunikaty i ustawiczny brak poczucia bezpieczeństwa kojarzony w takiej sytuacji z domem.

DZIECKO DA SOBIE RADĘ
Wiele książek i artykułów psychologicznych zostało poświęconych negatywnym skutkom rozwodu dla rozwoju dziecka i kształtowania się jego tożsamości. Często wskazuje się też na możliwe trudności w budowaniu relacji w dorosłym życiu.
Są jednak również badania, wskazujące na to, że po początkowym okresie (około dwóch lat) większość dzieci wraca do równowagi emocjonalnej i prawidłowego funkcjonowania (Hetherington i Kelly 2002). Badania te, jednoznacznie wskazują na szanse dobrego, niezakłóconego rozwoju po przeżyciu przez dziecko rozwodu rodziców.

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE DOBREJ ADAPTACJI
Czynniki sprzyjające takiej dobrej adaptacji do zmiany, badacze dziela na trzy grupy;
1. Czynniki o charakterze indywidualnym (cechy temperamentalne i osobowościowe dziecka, szczególne talenty)
2. Czynniki o charakterze rodzinnym (prawidłowy charakter oddziaływań rodzicielskich, dobra komunikacja w rodzinie,  zdolność rodziców do współpracy rodzicielskiej po rozstaniu, kompetencje rodziców do stworzenia dziecku poczucia emocjonalnej stabilizacji w jak najkrótszym czasie od rozwodu, dbałość opiekunów o wytworzenie u dziecka poczucia własnej wartości i świadomości własnych uzdolnień, więzi uczuciowe; a zwłaszcza akceptacja i okazywanie miłości ze strony obydwojga rodziców, prawidłowe relacje w rodzeństwie).
3. Czynniki o charakterze społecznym (sieć wsparcia, wartościowe środowisko rówieśnicze, a także pomoc specjalistyczna, która została udzielona w odpowiednim momencie)
Podobnie jak wszyscy dorośli, dzieci również przeżywają rozwód rodziców etapami. Pierwszym etapem jest uświadomienie sobie przez dziecko realności rozwodu rodziców. Drugi  etap to wyłączenie się z ich konfliktu, a ostatni – zaakceptowanie straty.
Każdy z tych etapów jest niezbędny, i każdy zajmuje dokładnie tyle czasu, ile na jego przejście potrzebuje Twoje dziecko.