Co dokładnie może wnieść mediacja w procesie rozwodowym? W czym konkretnie może nam pomóc? To podstawowe pytanie, jakie zadaje mediatorowi osoba zainteresowana podczas spotkania.

Postaram się przybliżyć przebieg mediacji, w której uczestniczą osoby zdecydowane zakończyć swój związek. Najczęściej są to małżeństwa, ale zdarzają się również pary w związkach nieformalnych.

Przed mediatorem nie można się rozwieść, ale można rozwiązać wszystkie sprawy związane z rozstaniem. Poczynając od planu wychowawczego dotyczącego opieki nad dzieckiem a kończąc na podziale majątku w formie ugody.
Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną taką jak ta zawarta przed sądem, ale jej aktywnymi współautorami są strony.
Rolą mediatora jest wyciszanie negatywnych emocji tak, aby strony mogły efektywnie pracować nad ugodą.
Pamiętaj: Na każdym etapie sprawy rozwodowej w sądzie można przystąpić do mediacji.
Aby przybliżyć mediację w procesie rozwodowym posłużę się dwoma przykładami.

Pierwszy dotyczy opieki nad dzieckiem.
Zgłosiła się do mnie kobieta, która po orzeczeniu rozwodu nie mogła dojść do porozumienia z byłym mężem w kwestii opieki nad ich 5 letnim synem. Każde z nich miało inną wizję wychowania dziecka. Wyjaśniłam jej, że to oni, jako rodzice wiedzą najlepiej, co jest ich dziecku najbardziej potrzebne i w jaki sposób każde z nich może zaangażować się w wychowanie wspólnego dziecka. Ugoda między nimi będzie zawsze lepszym rozwiązaniem niż powierzanie planu wychowawczego sądowi. Zdarza się, że rozstrzygnięcie sądu odbiega od oczekiwać obojga rodziców.
Przesłałam rodzicom do przemyślenia kluczowe punkty planu wychowawczego z zaznaczeniem, by przy opracowywaniu mieli na względzie dobro ich dziecka.
Uzgodniliśmy termin spotkania i rozpoczął się proces mediacyjny mający na celu wypracowanie planu opieki nad ich synem. Udało nam się uzyskać atmosferę konstruktywnego rozejmu, którego owocem był akceptowalny dla wszystkich plan wychowawczy. Obejmował on miedzy innymi edukację, spotkania weekendowe, wakacje, ferie zimowe, opiekę lekarską, dietę dziecka itp.
W tym przypadku rodzice bez mediatora nie byli w stanie wypracować porozumienia. Emocje były bardzo silne, ale doświadczony mediator jest w stanie tak poprowadzić proces mediacyjny by zakończył się ugodą i wypracowaniem planu wychowawczego zabezpieczającego interes dziecka.

Drugi przykład dotyczy podziału majątku po rozwodzie.
Zgłosił się do mnie mężczyzna zainteresowany opcją podziału majątku przez mediację, ponieważ zorientował się, jakie koszty związane są z podziałem przez sąd. Przekazał mi, że jego była żona wciąż żyje niedawno zakończoną sprawą rozwodową i chce eskalować konflikt, co mogło skutkować wieloletnim procesem i kosztami biegłych. Po mimo wcześniejszej niechęci byłej żony doszło do indywidualnego spotkanie mediacyjnego, na którym przedstawiłam jej korzyści, jakie wynikają z wypracowania ugody dotyczącej podziału majątku. Niskie koszty i krótki czas przekonały byłą żonę do udziału w mediacji. Na kilku spotkaniach strony wypracowały ugodę, która została zatwierdzona na pierwszej sprawie sądowej.

Każda mediacja jest inna, ale większość udaje się zakończyć ugodą satysfakcjonującą obydwie strony. 
Bożena Koziej
Mediator