– Pamiętaj, że dziecko narażone na konflikt dorosłych przeżywa bardzo trudne uczucia i jest mu ciężko zrozumieć co się dzieje. Rozmawiaj z nim o tym, co czuje jak najczęściej

– Zwracaj uwagę na sygnały które wysyła Ci dziecko – może są to trudności w nauce? Może jest głośne i agresywne, albo przeiwnie – ciche, smutne i wycofane?

– Nie nastawiaj go negatywnie do drugiego rodzica. Bez względu na to, jak wygląda Twoja relacja z partnerem, będzie on zawsze rodzicem dla dziecka.

– Bądź dla dziecka wsparciem, zawsze gdy tego potrzebuje.
– Negatywne konsekwencje rozwodu łagodzą prawidłowo ukształtowane więzi z rodzicami i małe nasilenie konfliktów między rodzicami po rozwodzie. Zadbaj o to, sięgając po profesjonalną pomoc jeżeli czujesz że jest Ci potrzebna.

– W związku z wchodzeniem rodziców w kolejne związki dziecko będzie musiało zmierzyć się z nową sytuacją. Pamiętaj, że Twoje dziecko zwykle znajduje się na innym etapie radzenia sobie z kryzysem rozwodowym niż Ty. Przeważnie nie jest więc gotowe na przyjęcie nowego członka rodziny i zaakceptowanie jego obecności w swoim życiu.

– Obserwuj zachowania swojego dziecka – może przejawiać modele zachowań charakterystyczne dla wcześniejszych faz rozwojowych Może też mieć trudności w realizacji zadań właściwych dla swojego wieku. U dzieci tych często pojawiają się zaburzenia emocjonalne i  trudności adaptacyjne.

– Wasze dziecko ma szanse radzić sobie prawidłowo z trudną sytuacją rodzinną jeśli ochronicie dziecko przed zerwaniem więzi z jednym z Was, i wspólnie będziecie ustalać cele wychowawcze.

Starajcie się rozwijać zainteresowania dziecka, wzmacniać jego relacje społeczne i motywować do mówienia o uczuciach. Zrozumienie i akceptacja dla uczuć dziecka stanowią podstawę jego prawidłowego rozwoju, na którym zależy każdemu rodzicowi.Dzięki takiemu postępowaniu wasze dziecko będzie bardziej odporne na stres. Będzie też lepiej radziło sobie w dorosłym życiu z trudnościami i wyzwaniami.

Pamiętajcie że wszystko co robicie wpływa na dziecko. Zwracajcie uwagę na to, co i jak mówicie do siebie. W ten sposób w możliwie największym stopniu ograniczyć wpływ Waszego konfliktu na dziecko.