Metoda rozwiązywania konfliktów o której chcę dziś napisać jest szeroko znana i stosowana.
Metoda ta, najkrócej rzecz ujmując polega na takim wyjściu z sytuacji spornej, że żadna zaangażowana w konflikt strona nie czuje się przegrana.

Szefowie często stosują tę metodę negocjując umowy możliwe do przyjęcia dla kilku stron. Partnerzy biznesowi opierają się na niej , szukając wspólnych rozwiązań trudności i pomysłów na rozwój.
Pary stosują ją po kilka razy dziennie żeby znaleźć porozumienie w wielu spornych małych i dużych kwestiach.
Metoda znana, efektywna i sprawdzona. Dlaczego więc tak rzadko stosujemy ją przy rozwiązywaniu konfliktu z dzieckiem?

ZARYS METODY ZA AUTOREM
„Między jednym z rodziców a dzieckiem zarysowuje się sytuacja konfliktowa. Rodzic prosi dziecko by razem z nim poszukało rozwiązania możliwego do przyjęcia dla obojga.
Każde z nich, albo tylko jedna strona, proponuje rozwiązania. Oboje, wspólnie dokonują krytycznej oceny wszystkich propozycji aby w końcu wybrać tę ostateczną, która jest do przyjęcia dla obu stron. Konflikt został rozwiązany bez użycia władzy/ siły“
Stosując tę metodę różne rodziny dochodzą do różnych rozwiązań tego samego problemu.

DLACZEGO METODA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW BEZ PRZEGRANYCH JEST SKUTECZNA?

Przede wszystkim dziecko ma motywacje żeby wprowadzić rozwiązanie w życie. Oznacza większe zaangazowanie dziecka w realizację wybranego rozwiązania, ponieważ rozwiązanie wyłoniło się przy jego udziale.
Rozwiązanie wypracowane tą metodą to często własne pomysły dziecka – rozwijamy więc w najmłodszych kreatywność i pomysłowość.
Podnosimy też przy okazji poziom serdeczności w domu – dziecko jest wdzięczne że nie staraliśmy się jego kosztem wyjść zwycięsko z konfliktu.
Nieraz metoda przynosi zmiany , podobne do tych, jakie zachodzą w dzieciach uczestniczących w profesjonalnej terapii.
Bardziej otwarcie wyrażają swoje uczucia, rzadziej miewają napady złego humoru, okazują większą samodzielność i wiarę we własne siły.