Kiedy następuje rozpad związku i decydujemy się na zamknięcie jakiegoś rozdziału w naszym życiu, w naturalny sposób staramy się odciąć od wszelkich aspektów związanych z poprzednią relacją. Jest jednak pewna ważna sfera, w której nie możemy postąpić w ten sposób. Rodzicami w życiu dziecka będziecie zawsze i tego rozdziału zamknąć się nie da.

Jako rodzice towarzyszyć będziemy naszym dzieciom zawsze i od nas zależy, z jakim zasobem doświadczeń wprowadzimy je w dorosłe życie. Rozwój emocjonalny dziecka oraz jego poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa buduje się codziennie w relacjach z najbliższymi. Sytuacja rozstania rodziców jest dla dzieci zawsze dramatem.
Pamiętajcie! Dziecko powinno mieć i Ojca i Matkę, pomimo że Wasz związek nie przetrwał.
Jednym z rozwiązań, by w życiu dziecka obecni byli zarówno ojciec jak i matka może być opieka naprzemienna. Taki rodzaj opieki jest możliwy w przypadku, gdy oboje rodzice są gotowi na ustępstwa, potrafią postawić na pierwszym miejscu potrzeby dziecka i jego rozwój.
Dzięki takiej postawie w nawet, jeżeli po rozstaniu wiele ich dzieli, mogą zachować wspólny front w wychowaniu dziecka. Wyłączenie konfliktu z tej sfery zapewni dzieciom poczucie bezpieczeństwa mimo rozstania rodziców.
Od jakiego wieku możliwa jest opieka naprzemienna i jak wygląda?
Bardzo ważny jest wiek dziecka. Trudno wyobrazić sobie opiekę naprzemienną sprawowaną nad noworodkiem czy rocznym dzieckiem. Na pewnym etapie rozwoju dziecka najważniejszą rolę odgrywa matka.

Zdarza się, że rodzice mający potomstwo w takim przedziale wiekowym zwracają się z wnioskiem by w planie wychowawczym uwzględnić opiekę naprzemienną. W takiej sytuacji odsyłam rodziców do psychologa dziecięcego, który w najbardziej kompetentny sposób wyjaśni negatywne następstwa takiej decyzji. Tak, więc nie zawsze opieka naprzemienna jest najlepszym rozwiązaniem.
W opiece naprzemiennej zarówno ojciec jak i matka sprawują opiekę w takim samym wymiarze. W czasie mediacji przy omówieniu planu wychowawczego przeważnie rodzice decydują się na tygodniowe okresy opieki. W jedynym tygodniu dziecko mieszka i jest pod opieką matki, a w następnym przeprowadza się do ojca, który przejmuje nad nim opiekę. Dlatego w tym modelu opieki naprzemiennej konieczna jest dobra komunikacja i poprawna relacja miedzy rodzicami.
Bez tego opieka naprzemienna jest niemożliwa. W atmosferze konfliktu dziecko narażone jest na zbyt duży stres. Dziecko ma dwa domy, ale zwykle jeden komplet książek, przyborów, rower, hulajnogę, deskorolkę czy ulubioną przytulankę. Trzeba wszystko przewidzieć i logistycznie zaplanować. Bez sprawnej komunikacji i dobrej woli trudno opanować taki stan rzeczy. Przy każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania dziecku będzie towarzyszył stres np. czy czasem czegoś nie zapomniało. Natomiast przy kochających i wspierających rodzicach nie będzie narażone na takie sytuacje.
Opieka naprzemienna sprawdza się najlepiej, kiedy rodzice mieszkają blisko siebie. Dziecko przebywające u jednego z nich nie traci kontaktów z przyjaciółmi i przebywa w znanym sobie środowisku. Ważne jest, aby zredukować czas podróży w czasie przeprowadzek, ponieważ długotrwałe przejazdy będą męczące zarówno dla dziecka jak i dla rodziców.
Opieka naprzemienna a alimenty.
W opiece naprzemiennej przeważnie zniesione są alimenty. Nie jest to jednak regułą. Jeżeli jeden z rodziców jest w gorszej sytuacji majątkowej, sąd może zasądzić na korzyść danego rodzica alimenty, mimo, że w planie wychowawczym zgodnie przyjęto opiekę naprzemienną.
Zdarza się, że na mediacji podczas sporządzania planu wychowawczego jeden z rodziców stara się przeforsować wprowadzenie opieńki naprzemiennej, tłumacząc to dobrem dziecka. W rzeczywistości jest to próba uniknięcia płacenia alimentów. Przykład: rodzice mieszkają w dwóch różnych miejscowościach.
Opieka naprzemienna ma z pewnością wiele zalet. Decydując się na ten model wychowania dzieci, musimy jednak pamiętać, że związane jest to z częstymi przeprowadzkami dziecka pomiędzy domem matki i ojca.
W systemie tygodniowym będzie około 50 takich przeprowadzek w ciągu roku.
Jeżeli jednak uda się nam przeorganizować nasze życie w taki sposób, że matka i ojciec wspólnie zaakceptują pewne niedogodności, dziecko zachowa bliski stały kontakt z obydwojgiem rodziców.
W opracowaniu dobrego planu wychowawczego uwzględniającego opiekę naprzemienną pomóc może doświadczony mediator, który będzie miał na względzie przede wszystkim dobro dziecka.

Bożena Koziej
Mediator