Postępowanie rozwodowe z orzeczeniem winy współmałżonka to długoletni i kosztowny, zarówno emocjonalnie jak i finansowo, proces sądowy. Dlatego przed podjęciem decyzji o jego rozpoczęciu warto sumiennie rozważyć koszty i zyski z podjęcia takiego działania.

Z punktu widzenia prawnego uzyskanie orzeczenia o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego ma jeden zasadniczy skutek – szczególne regulacje prawne ustalające obowiązek alimentacyjny od małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Tym samym szczególnie w przypadkach gdy jedna ze stron, z różnych względów np. z uwagi na poświecenie w wychowaniu dzieci czy też niepełnosprawność, nie ma własnej samodzielności finansowej, uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie może okazać się bardzo uzasadnione oraz słuszne.
Szczególnego rozważenia wymaga decyzja o takim rozwodzie gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Wtedy proces rozwodowy z orzeczeniem o winie skutkować z reguły będzie pogorszeniem relacji współmałżonków jako rodziców w związku z koniecznością wzajemnego oskarżania się na sali rozpraw.
To o czym z reguły, w dużych emocjach, strony zaognionego konfliktu, zapominają, to fakt, iż taki konflikt pomiędzy rodzicami nie służy współpracy w wychowaniu wspólnego potomstwa przez kolejne, często jeszcze długie, lata.

Można pokusić się też o twierdzenie, że im mniej złego wydarzy się w okresie rozwodowym pomiędzy rodzicami tym lepiej dla dzieci.
Należy jednak mieć na względzie, że polskie prawo nie przewiduje „stopniowania” winy. Tym samym zawinienie, nawet w niewielkim stopniu, również drugiej strony może spowodować orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków.

Również sama zdrada małżeńska nie znaczy zawsze automatycznie wyroku orzekającego rozwód z winy małżonka zdradzającego, co potwierdza bogate orzecznictwo sądów. Z dużego stopnia ogólności można wskazać, że Sąd badać będzie czy zdrada była skutkiem czy przyczyną zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, ora czy nie nastąpiła już po rozkładzie pożycia małżeńskiego.
Nie bez znaczenia dla rozważań może być też kwestia, że jeżeli wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest związana z kwestiami finansowanymi może to mieć znaczenie dla późniejszych zasad podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.
Rozważyć więc należy decyzję o zainicjowaniu procesu rozwodowego z orzeczeniem winy współmałżonka sumiennie. Opinie eksperckie nie będą bez znaczenia. Prawnik przeanalizuje sytuację faktyczną i przedstawi co będzie się działo w sądzie w trakcie procesu rozwodowego, oraz oceni jakie mamy dowody. Psycholog może przedstawić wpływ jaki taki proces sądowy, z reguły długoletni, będzie miał na nas oraz na nasze dzieci. Podejmijmy więc taką decyzję świadomie. Ciekawą, a w mojej ocenie bardzo prawdziwą, perspektywę w tym zakresie pokazuje film Historia Małżeńska w reżyserii Noah Baumbach. Warto jednak, żeby taka decyzja była naszą własną i świadomą.

Radca Agnieszka Kowalczuk