Mieszkamy w domu wybudowanym za moje oszczędności na jego działce. Przecież nie będę zbierała rachunków, za każdą rzecz kupioną do tego domu. Czemu miałabym to robić? Mieszkamy w nim przecież wspólnie.. Czasami pytacie; po co nam rozdzielność majątkowa? Zauważmy, że rozdzielność majątkowa, to nie to samo, co podział majątku. Podziału majątku nie można natomiast dokonać bez rozdzielności majątkowej. Gdy jesteśmy w fazie około rozwodowej, strony sporu chciałby by załatwić sprawę na kilku płaszczyznach jednocześnie. Ale sąd rozwodowy nie dzieli majątku, gdy przedłuża to postępowanie do rozwód. Rzadko kiedy nie przedłuża. Podział majątku może nastąpić równolegle z troczącym się rozwodem, jeżeli mamy ustanowioną rozdzielność majątkową. Rozdzielność można ustanowić w umowie w formie aktu notarialnego, gdy obie strony się zgadzają, lub przed sądem, gdy istnieją ważne powody ku temu a obie strony są w konflikcie i jednocześnie rozdzielność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami wraz z chwilą orzeczenia rozwodu lub separacji. Ważne powody, to np. gdy mieszkamy w domu wybudowanym na działce męża, a on czując się panem i władcą uważa, że to co my zarobimy powinno być spożytkowane tylko i wyłącznie w sposób o jakim on zadecyduje, np. zakupu niezbędnego mu gadżetu. W przypadku rolników, często na zakup nowego traktora, bo bez niego nie da się żyć, ale to że nie byliście na wakacjach nigdzie dalej niż u teściów, od pięciu lat, mu nie przeszkadza. Są przecież małe dzieci, a z nimi się nie wyjeżdża, kobieta ma co robić a on realizuje swoje obowiązki męża i ojca prowadząc gospodarstwo, które zarabia na tą rodzinę. Jeżeli wspominasz, ze chciałabyś pracować, gdzieś poza domem, to oczywistym jest, że nie będzie się opłacać, bo Twoje dojazdy do pracy to strata czasu. I tak naprawdę masz związane ręce, aby zarobić na tę wycieczkę. Za 10 lat dzieci dorosną a Ty te 10 lat wytrzymasz. Potem będziesz mogła iść do pracy i zobaczysz, jak ciężko zarobione pieniądze trudno się wydaje na takie rzeczy jak wycieczki czy nowe ubranie czy też nowe kosmetyki. Z drugiej strony zgromadzony przez męża majątek (bo on wydaje tylko na potrzebne rzeczy, będzie można podzielić, po uzyskaniu rozdzielności majątkowej). I powinnaś się cieszyć, że nie trwoni pieniędzy, a tylko po Twojej stronie występuje subiektywne uczucie, że nie wykonujecie wspólnego zarządu majątkiem wspólnym. Ważne powody, są to te wszystkie okoliczności, które powodują, że w danej sytuacji wspólność ustawowa przestaje służyć dobru drugiego z małżonków czy też dobru założonej przez małżonków rodziny (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2003 r., sygnatura IV CKN 1710/2000). Wytworzona zostaje taka sytuacja, której dalsze trwanie zagraża interesom drugiego małżonka. I choć ważne powody muszą mieć charakter majątkowy, to ich źródłem mogą być konflikty osobiste i ich związek z rozkładem pożycia. Takim ważnym powodem jest utrudnione lub wręcz niemożliwe wykonywanie zarządu wspólnym majątkiem oraz trwonienie dochodów ze wspólnego gospodarstwa. W każda sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej brana jest pod uwagę indywidualna sytuacja stron. Mecenas Maryla Mikołajewska