Temat postępowania dowodowego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest niezwykle istotny  i  niesie za sobą szereg pytań :

–  czy świadkami w procesie mogą być znajomi czy tylko rodzina?

– czy wiadomości sms, „screeny” rozmów prowadzonych za pomocą komunikatorów (np: massanger, whatsapp) mogą mieć moc dowodową ?

– czy opinie lekarskie mogą być dowodem w sprawie?

 

Każda sprawa wniesiona do sądu domaga się przedstawienia konkretnych dowodów na uzasadnienie przedstawianych racji. Nie wystarczy więc „coś” oświadczyć przed sędzią, ale należy to udowodnić podając fakty przemawiające za prezentowaną tezą. Dowody dopuszczone do procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa muszą być związane z rozpoznawaną sprawą.

Przesłuchania sądowe stanowią istotny sposób pozyskania dowodów z oświadczeń stron, zeznań świadków (na których mogą być powołani min.: znajomi, rodzina, sąsiedzi) a w niektórych przypadkach również z opinii biegłych. Strony oraz świadkowie przesłuchiwani przez sąd są indywidulnie i w różnych terminach.

Dowody z dokumentów prywatnych (np.: pamiętniki) lub urzędowych (np.: wyrok rozwodowy sądu cywilnego) aby były dopuszczone w procesie muszą być autentyczne i prawdziwe.

Postępowanie dowodowe kończy się wyznaczeniem przez sąd terminu, w którym strony postępowania oraz ich adwokaci uzyskają wgląd w akta sprawy. Wówczas mogą zapoznać się  z zeznaniami świadków i strony przeciwnej oraz pisemnie wrazić swoją opinię.

Po zapoznaniu się ze sprawą sędziowie wydają wyrok, w którym odpowiadają na pytanie, czy małżeństwo zostało ważnie zawarte?

 

MAGDALENA FURMAŃCZUK

KANCELARIA PRAWA KANONICZNEGO